Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Dni człowieka są jak trawa,
kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, ze wiatr go muśnie, już znika
i wszelki ślad po nim ginie.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

 

Chyba nie ma sensu dodawać coś od siebie.  Może tylko o "robotnikach ostatniej godziny"? Oni też wg Pana zbawienia dostępują więc i dla nas jest nadzieja.